Ubezpieczenie kaucji - na co trzeba zwracać uwagę   ...

Kilka lat temu firmy wprowadziły ubezpieczenie kaucji zamiast kaucji. Okazało się jednak, że duża ilość osób czarterujących przestawała dbać o jachty i armatorzy zaczęli ponosić straty z powodu uszkodzeń jachtów.

Aby zdyscyplinować czarterujących armatorzy zaczęli praktykować z tego powodu dwie opcje. Jedna grupa firm oprócz kaucji bezzwrotnej pobiera zmniejszoną kaucję zawrotną. Opcję, którą stosuje druga grupa firm, to wprowadzenie warunków, których nie obejmuje ubezpieczenie kaucji. Poniżej przykładowe warunki ubezpieczenia kaucji jednej z firm.

  • Ubezpieczenie kaucji pokrywa wszystkie straty za wyjątkiem:
  • Uszkodzeń powstałych wskutek lekkomyślności i poważnych zaniedbań,
  • Utraty kotwicy i łańcucha kotwicznego,
  • Uszkodzeń kadłuba i systemu sterowania,
  • Uszkodzenia i utraty pontonu i silnika zaburtowego,
  • Zapchania toalet.

Sytuacja taka oznacza, że praktycznie wszystkie istotniejsze straty nie podlegają ubezpieczeniu kaucji i w razie strat, załoga płaci za te uszkodzenia. W skrajnej postaci przy dużych stratach załoga musi zapłacić całą kaucję minus ubezpieczenie kaucji.

Opcją do rozważenia jest ubezpieczenia z Yacht Pool, przy której czarterujący wnosi kaucję i płaci ubezpieczenie kaucji dla Yacht Pool. Jeżeli zdarzy się awaria, armator pobiera od załogi sumę równą kosztom napraw, wystawia rachunek i Yacht Pool zwraca koszty napraw armatora minus udział własny - 5% kaucji, nie mniej 50 Euro.

W opcji wpłaty ubezpieczenia dla armatora zamiast kaucji niepokojący jest punkt pierwszy wykluczeń: uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem (lekkomyślną) żeglugą. Trudno jest czasem armatorowi udowodnić, że awaria nie była spowodowana zaniedbaniem i w konsekwencji może on żądać zrekompensowania powstałych strat, które to koszty nie będą czarterującemu zwrócone.

Armatorzy stosują generalnie taką filozofię, że przekazują jacht i chcą go otrzymać w takim stanie, jakim go przekazali. Jeżeli otrzymują uszkodzony jacht, nie interesuje ich zbytnio przyczyna uszkodzenia, tylko żądają refundacji strat. Wybór przed rejsem jednej z powyższych opcji jest uwarunkowany kilkoma czynnikami: stopniem doświadczenia skippera i załogi, trudnością żeglugi w danym akwenie, możliwością wykupienia ubezpieczenia kaucji w firmie, skąd jest jacht i rodzajem ubezpieczenia jakie firma oferuje, zapoznanie się z warunkami, których nie obejmuje ubezpieczenie kaucji u wybranego armatora.