rejsy team buildingTeam Building - (z ang. „budowanie zespołu”) to nowoczesna metoda szkoleniowa ukierunkowana przede wszystkim na aktywne kształtowanie stosunków międzyludzkich, integrowanie zespołu, budowanie sprawnych kanałów komunikacji między członkami zespołu i rywalizację. 

Team Building jest dobrą metaforą rzeczywistości, pozwalającą zbudować fundamenty trwałego zespołu, którego członkowie odkrywają w sobie własny potencjał oraz indywidualne i grupowe zasoby grupy. 

 

Rejs morski dzięki swojej specyfice bardzo dobrze nadaje się do przeprowadzenia szkolenia team building i zrealizowania zadań stawianych przed tego rodzajem szkoleniem. Żegluga ze swej natury szybko odkrywa faktyczne role poszczególnych członków załogi i ich profile osobowościowe, co ułatwia określenie pozycji zawodowej i dalszy planu rozwoju osobistego w firmie. Pokazuje także mechanizmy pozwalające na budowę skutecznych więzi w zespołach. Przed rejsem dokonywana jest analiza potrzeb szkoleniowych, dzięki czemu jest on dostosowany do specyfiki grupy, jej problemów i założonego celu. Taki trening, oparty o zasady wzajemnego zaangażowania i wspólnego osiągania grupowego celu, formuje i integruje.

 

Rejs morski z natury jest pracą zespołową wymuszającą szybkość i otwartość i działania, zaufanie, kreatywność, tolerancję, umiejętność organizacji i współpracy. 
Podczas rejsu instruktor obserwuje jak przebiega naturalny podział ról i odpowiedzialności w zespole, wzajemne motywowanie się, kto ma zaufanie grupy, jak funkcjonuje komunikacja, kto i jakie ma predyspozycje do pracy zespołowej. Rola instruktora nie kończy się jednak na tym. Instruktor indywidualnie przeprowadza każdego uczestnika przez cały trening.