O czym warto pamiętać przed rejsem

Zaokrętowanie

Przed rejsem prześlemy Ci dokładne informacje jak dotrzeć do miejsca zaokrętowania.

W bazie przywita Cię gościnnie personel Armatora, po czym będziesz potrzebować ok. 15 minut, aby załatwić formalności takie jak sprawdzenie umowy, zdeponowanie kaucji, zakup Przewodnika i uzgodnienie innych potencjalnych spraw związanych z rejsem: wynajem roweru, licencja wędkarska, transport samochodu przy rejsie one way.

Następnie zostaną wyjaśnione istotne sprawy związane z rejsem, w szczególności jak wyglądają przeprawy przez śluzy oraz otrzymasz aktualne informacje dotyczące trasy rejsu. 
Po rozlokowaniu się na barce pracownik z obsługi technicznej objaśni działanie urządzeń na barce, przedstawi zasady prowadzenia barki i na życzenie zademonstruje również jak należy barką manewrować. 
Nie wahaj się pytać, jeżeli niektóre sprawy nie są do końca jasne. Pierwszą noc spędza się zwyczajowo w bazie. Jest wtedy czas, aby dokładnie zapoznać się z barką, sprawdzić wyposażenie zgodnie z listą i zgłosić ewentualnie brakujące rzeczy.

Początek i koniec rejsu

Armator jako jedna z nielicznych firm oferuje możliwość początku i zakończenia rejsu w różne dni tygodnia. Zaokrętowanie może mieć miejsce w piątki, soboty i poniedziałki, w godzinach od 1600 do 1800, a wyokrętowanie w tych samych dniach w godzinach od 0800 do 0900. Wyjątkiem jest Irlandia, gdzie zaokrętowanie/wyokrętowanie następuje tylko w środy.

Przykładowo, tydzień rejsu obejmuje 7 noclegów - od poniedziałku o godz. 1600 do poniedziałku godz. 0900. Najczęściej barkę oddaje się w bazie zaokrętowania, ale możliwe też są rejsy one - way z jednej bazy do drugiej. 
Zwyczajowo Penichette wynajmuje się najczęściej na tydzień lub dwa tygodnie, ale możliwe są także rejsy 10/11-dniowe, określane jako "długi tydzień"; 4-dniowe, tak zwane "mini tydzień" lub "krótki tydzień" oraz rejsy weekendowe. 

Nawigacja

Proponowane trasy rejsu zostały oparte na przyjęciu bezpiecznej prędkości 8km/godz. na kanałach i 10 km/godz. na rzekach. Żegluga z większymi prędkościami staje się niebezpieczna, manewrowanie ryzykowne i łatwo możne nastąpić zderzenie obiektami na lądzie lub statkami. Przyjęto również, że czas śluzowania i przejścia pod mostami wynosi 15 - 20 minut. Można zatrzymywać się wszędzie, w marinach z pełną infrastrukturą, w portach miejskich lub w dowolnym miejscu na trasie.
W trakcie rejsu należy przestrzegać wszelkich poleceń i instrukcji przekazanych przy zaokrętowaniu.

Przy przepłyniecie położonej na południu Francji rzeki Garonne od kanału do rzeki Lot barka jest prowadzona przez zawodowego pilota. Załoga jest w tym czasie przewieziona mikrobusem na odcinku pomiędzy St. Leger i Nicole. Usługa ta jest płatna. Przepłyniecie jest tylko możliwe przy normalnym stanie poziomu wody na rzekach Baise, Garonne i Lot.

Godziny otwarcia i zamknięcia śluz, opłaty

Śluzy są z generalnie otwarte od 0900 do 1900 z godzinną przerwą na obiad. 
We Francji śluzowania są bezpłatne, a śluzy są zamknięte jedynie w niektóre święta państwowe takie jak 1- go maja, 14-go lipca i 1-go listopada. Jest kilka wyjątków.
Śluzy są stale otwarte: w Anjou, Somme, camargue, Charente, Lot, Blaise.
14-go lipca śluzy są otwarte: w Canal du Midi, Alsace, Lorraine, Voges, Ardennes, i Saone pomiędzy Corre i Soing. 
Śluzy posiadają w większości obsługę, na rzekach Lot i Charente śluzowania dokonuje się samodzielnie. W praktyce do śluzowania potrzebne są dwie osoby załogi. Spotyka się także śluzy automatyczne, ich obsługa jest łatwa. Wszystkie informacje o rodzajach śluz na wybranej trasie i sposobie śluzowania otrzymuje się w bazie przy zaokrętowaniu.

W Irlandii i Niemczech śluzy są otwarte każdego dnia. W Niemczech śluzowanie, jest bezpłatne, w Irlandii należy wykupić podczas zaokrętowania specjalną kartę w cenie 13 Euro, która pokrywa wszystkie opłaty za śluzowania i korzystanie z portów.
W Holandii śluzy oraz mosty zwodzone działają bez przerwy od 15 kwietnia do 15 października. Za niektóre śluzowania i przyjście przez mosty zwodzone
pobierana jest opłata w wysokości 1-5 Euro 
We Włoszech żegluga jest możliwa każdego dnia na lagunach. Śluzy na Sile i Brenta są niekiedy zamknięte. Godziny zamykania są podane w Przewodniku.

Prace remontowe i konserwacja dróg wodnych

Wiele dróg wodnych jest zamkniętych w okresie prac naprawczych i konserwacyjnych, wykonywanych głównie zimą. Zdarza się jednak, że prace takie, wyjątkowo mają miejsce również podczas sezonu żeglugowego. Ich terminy są ogłaszane na początku marca. Należy wtedy sprawdzić, czy na wybranej trasie nie będzie przerwy w żegludze.

Powodzie

Na rzekach, ale nie na kanałach, mogą wiosną lub bardzo rzadko jesienią wystąpić powodzie. W takim przypadku armator będzie musiał ograniczyć żeglugę jedynie do pływania na kanałach lub zaproponować, jeżeli to będzie możliwe, zmianę miejsca początku i zakończenia rejsu. Najczęściej powodzie zdarzają się na rzekach Lot i Baise. Należy się upewnić przed rejsem czy poziom wody nie uległ znacznemu podwyższeniu na rzece, którą zamierzamy płynąć.

Wody otwarte

Przy sile wiatru przekraczającej stopnie 3 stopnie w skali Beauforta nie należy próbować żeglować na zbiorniku wodnym Tau w południowej Francji, na jeziorach Muritzsee i Plauertsee w Niemczech oraz na jeziorach w Irlandii. Przy rejsach w tych akwenach personel bazy udzieli stosownych informacji podczas zaokrętowania.

Rejs one way

Podczas zaokrętowania przy rejsie one way zdecydujesz czy wrócisz taksówką lub innym środkiem lokomocji do bazy początkowej rejsu lub czy samochód zostawiony w bazie początkowej ma zostać dostarczony do bazy końcowej rejsu. Szczegółowe informacje o opcjach transportu zostaną przekazane przy zaokrętowaniu. Należy zaznaczyć, że rejs one way jest możliwą opcją rejsu, ale z powodu charakteru żeglugi nie może on być zagwarantowany. Tydzień przed rejsem należy się upewnić, czy rejs one way jest możliwy i w jakim kierunku.

Ubezpieczenie

Cena czarteru obejmuje ubezpieczenie barki w sytuacji przypadkowego uszkodzenia barki lub strat poniesionych przez stronę trzecią, spowodowanych przez barkę. Czarterujący i wszystkie osoby na pokładzie, skutki ich działań jak również ich zobowiązania w stosunku do osób trzecich, nie są objęte polisą ubezpieczeniową. Przed rejsem warto wykupić ubezpieczenie NNW.

Czarter bez posiadania patentu

We Francji, Holandii, Irlandii i Włoszech nie jest wymagany patent do prowadzenia barek. W trakcie zaokrętowania personel Armatora przekazują teoretyczną wiedzę niezbędną do żeglugi i przeprowadza krótkie szkolenia praktyczne z zakresu obsługi. Czarterujący otrzymuje następnie pozwolenie na prowadzenie barki, ważne na okres czarteru. W Niemczech nie jest wymagany patent, jeżeli początek rejsu następuje z Matzlow i Furstenberg i trasa kończy się w Liebenwalde na północ od Berlina. Przy rozpoczęciu rejs w Ketzin czarterujący jest zobowiązany przedstawić licencję obowiązującą w jego kraju.

Parking

W bazach znajdują się zamknięte parkingi,. Niektóre bazy nie akceptują przyczep campingowych.