Różnica między holowaniem a ratownictwem jachtu

Ważne jest, aby znać różnice między holowaniem i ratownictwem jachtu, jest dość oczywiste bowiem, że koszty holowania są zdecydowanie niższe niż koszty ratownictwa. Warto wiedzieć, jak są ustalone opłaty za każdy z tych przypadków, co obejmuje ubezpieczenie morskie i znać jego ograniczenia.

NIezbedne jest także posiadać informacje kontaktowe, szybko dostępne, organizacji zajmujących się ratownictwem w swoim obszarze żeglowania.
 
Holowanie jachtu

holowanieTypowa sytuacja holowania zachodzi na przykład w sytuacji, kiedy kapitan dryfującego jachtu lub jachtu zakotwiczonego po wystąpieniu awarii silnika, po upewnieniu się, że załoga i jacht nie są w stanie bezpośredniego zagrożenia, prosi o pomoc najbliższą jednostkę np. statek rybacki czy inny jacht lub kontaktuje się ze służbą morską danego kraju zajmującą się poszukiwaniem ludzi i ratownictwem , o wskazanie najbliższej jednostki mogącej zaoferować pomoc.

Załóżmy, że na wezwanie służby morskiej odezwał się statek rybacki będący w pobliżu i oferuje holowanie. W tym momencie jest obowiązkiem unieruchomionego jachtu ustalenie warunków umowy. Po pierwsze, obie strony muszą potwierdzić, że sytuacja jest holowaniem i określić, jakie będą warunki płatności. Ogólnie przyjmuje się, że jeśli nie istnieje niebezpieczeństwo dla jachtu i jeśli jest jeden holowany jacht i jedna lina holownicza to operacją tą jest holowanie, a nie ratownictwo. Nie ma różnicy czy lina holownicza należy do holowanego jachtu czy do statku holującego. Płatności zwykle opierają się na stawce godzinowej, chociaż może to być wstępnie określona kwota. Zaleca się, przy ustnym ustalaniu warunków umowy, aby były one ustalane jednoznacznie i w obecności świadków - członków załogi i wyraźnie stwierdzały, że nie wystąpi żadna forma roszczeń o ratownictwo morskie ze strony statku holującego. Większość telefonów komórkowych, posiadające zdolność do fotografii i nagrywania dźwięku, umożliwiają natychmiastowe udokumentowanie umowy.

Ratownictwo jachtu

Ratownictwo morskie statku lub jego mienia to dobrowolne działania mające na celu uratowanie statku lub mienia na nim. Za pozytywne działanie ratownicy otrzymują wynagrodzenie. Zazwyczaj za ratownictwo uważa się sytuację, w której statek jest ratowany od takich niebezpieczeństw jak pożar, kolizja lub wejście na twardą mieliznę.

Nie należy mylić ratownictwa z ratowaniem ludzi w niebezpieczeństwie na morzu – jest ono nieodpłatne i obowiązkowe przez służy morskie lub najbliżej znajdujący się się statek czy jacht.

Przy operacji ratownictwa umowa płatności jest oparta generalnie na zasadzie “no cure, no pay,” co można przetłumaczyć jako „nie ma sukcesu nie ma zapłaty” za czas i środki ratownika.

Wysokość nagrody za ratownictwo opiera się na kryteriach ustalonych w 1989 r. przez Międzynarodową Konwencję w sprawie ratownictwa. Według jej ustaleń kwoty nagród mogą wynosić od 5% do 50% lub więcej wartości jachtu, aczkolwiek powszechnie przyjmuje się wartość nagród w zakresie 10-20 procent. Standardowe formularze używane przez większość komercyjnych firm zajmujących się holowaniem i ratownictwem wymagają arbitrażu w przypadku sporu stron.